Content marketing

Creëer en verspreid relevante content afgestemd op jouw doelgroepen

Verleid jouw doelgroep met de juiste content

Content marketing is het creëren en verspreiden van relevante en waardevolle content om de doelgroep aan te trekken, te verleiden, aan te zetten tot actie en zich aan je te binden. Onder content verstaan wij alle vormen van tekstuele en visuele uitingen, van blogposts tot productinformatie en van productfoto’s tot uitlegvideo’s.

De essentie van content marketing is begrijpen wat jouw doelgroep zoekt. Je speelt in op de behoefte van de potentiële klant door een oplossing te geven voor zijn of haar probleem. De oplossing van het probleem staat in verband met de aanschaf of het gebruik van de producten of diensten die je als organisatie biedt. Het uiteindelijke doel is namelijk simpel: klanten aantrekken en aan je binden. Content marketing is de rode draad in de customer journey en wordt per touchpoint – contactmoment met de (potentiële) klant – afgestemd op de fase waarin de doelgroep zich bevindt.

Digital marketing kent oneindig veel modellen – die in essentie dezelfde gedachtegang hebben;

  1. Hoe bereik je jouw doelgroep;
  2. Hoe wek je de interesse bij jouw doelgroep en hoe houd je deze vast;
  3. Hoe zet je jouw doelgroep aan om over te gaan tot actie;
  4. Hoe bouw je een relatie op met de doelgroep, zodat ze terug blijven komen.

RACE-model

Digital at Work werkt met het RACE model: Reach, Act, Convert en Engage. Bij het formuleren van de content marketing strategie en contentplan worden de verschillende contactmomenten met de bezoeker – touchpoints – afgestemd per fase in de funnel. Middels buyer persona’s schetsen wij een beeld hoe de doelgroep eruit ziet, waar deze zich bevindt en hoe deze content consumeert. Dit is de basis voor het optimaal afstemmen van de content op de doelgroep en het contentplan.

Content marketing

Onder Reach wordt het bereiken van de doelgroep verstaan met als doel om de naamsbekendheid te vergroten. Met andere woorden ‘branding’ staat centraal. Een onbekend merk brengen we onder aandacht bij de doelgroep of een bekend merk maken we nog bekender. Om dit te bereiken zetten we in deze fase een mix aan push kanalen in, als Facebook, Instagram, Display en E-mail marketing. Zo wordt er een groot publiek bereikt met effectieve content uitingen in de vorm van tekst, afbeeldingen en video.

Onder Act wordt het informeren, inspireren en verleiden van de doelgroep verstaan met als doel het overbrengen waar het merk voor staat. De doelgroep wordt in deze fase meegenomen in wat de toegevoegde waarde is van jouw product of dienst. In deze fase krijg je de kans om al specifieker te worden naar de doelgroep welk probleem je voor hen oplost. De beweegredenen om jouw product of dienst af te nemen kunnen én zullen binnen jouw doelgroep verschillen. Daarom is het essentieel om je doelgroep in deze fase gerichter te targeten en de content hierop af te stemmen.

Onder Convert wordt het activeren of aanzetten tot actie van de doelgroep verstaan met als doel conversie. Dit kan bijvoorbeeld zijn; het doen van een aankoop, het aanmelden voor een nieuwsbrief, het invullen van een formulier. In deze fase ken je de bezoeker nog beter, waardoor de content nog specifieker afgestemd kan worden op de individuele bezoeker. Hoe relevanter je kunt zijn voor die bezoeker, hoe hoger de slagingskans dat degene overgaat tot conversie.

Onder Engage wordt verstaan het binden van de klant aan jouw merk en een voorkeurspositie krijgen in het hoofd van de klant. In deze fase ligt de focus op bestaande klanten vaker terug te laten komen (klantretentie) en meer spenderen per bezoek via cross- en upselling (klantwaarde verhogen). Campagne voeren met als doel klantloyaliteit is onmisbaar in de digital marketing funnel. Alle effort om een klant binnen te halen is extra kostbaar op het moment dat dit maar voor een eenmalige aankoop was. In de ideale wereld wordt een klant een fan, en een fan een ambassadeur. Zo ontstaat er een sneeuwbaleffect; als 1 klant 10 nieuwe klanten oplevert en die 10 klanten leveren ook ieder 10 nieuwe klanten… You do the math!

Met het RACE model bepalen we op basis van buyer persona’s de ideale customer journey met als doel om een langdurige relatie met de klant op te bouwen. Deze aanpak zorgt voor synergie tussen de verschillende marketingkanalen – digital én offline. 

gratis WEBSITE analyse

Ontvang een advies op welke punten je jouw website kunt optimaliseren om het verkeer op jouw website langer vast te houden en beter te laten converteren