Digital analytics

Data meten én interpreteren

Resultaat, dat moet je meten

Meten, verzamelen, analyseren en rapporteren. Het klinkt simpel, maar het wordt nog steeds (te) weinig toegepast. Waarom maken we beslissingen op basis van onderbuikgevoel en waarom niet op basis van keiharde data. Data geeft jouw organisatie alle inzichten voor het maken van weloverwogen beslissingen. Met data kan je alle digital marketing activiteiten die je toepast analyseren én optimaliseren. Wij helpen jou om digital analytics goed in te richten, zodat je keuzes onderbouwde keuzes maakt. Onze aanpak hebben wij verdeeld in de volgende fasen en activiteiten.

Fase 1: Meetplan

De eerst stap is het opstellen van een meetplan. In dit plan leggen we de basis voor de implementatie van analytics. Het gaat daarbij om wat de doelen van de website zijn, wat de microdoelen zijn, welke interacties er plaatsvinden en op welke KPI’s er gestuurd gaat worden.

​Fase 2: Implementatie

Zodra de basis is gelegd met het meetplan, kan er gestart worden met het inrichten of optimaliseren van analytics. Google Analytics komt daarbij het meest voor, maar het is ook mogelijk de meetbaarheid in te richten met andere analytics software. 

Fase 3: Dashboard

Als de implementatie succesvol is uitgevoerd, wordt er een dashboard opgemaakt aan de hand van het meetplan dat is opgezet. Dit dashboard kan in de analytics software worden opgezet of in externe software dat gebruikt wordt voor analytics. Met dit dashboard heb je 24/7 inzicht in de data en resultaten van je website. We trainen de werknemers die het dashboard gaan gebruiken, zodat de resultaten ook geïnterpreteerd kunnen worden.

Wij werken voor o.a.

BZTRS
SVB
Trends & Trade
Beeyond
Second Luxury
TICA
DIBO
Fisik

gratis WEBSITE analyse

Ontvang een advies op welke punten je jouw website kunt optimaliseren om het verkeer op jouw website langer vast te houden en beter te laten converteren